ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ