ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩΜΗ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩΜΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ")