ΘΕΡΜΗ Γ279 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΘΕΡΜΗ Γ279 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ